CENNIK

Zaświadczenie o wpisie osoby lub firmy w Rejestrze Zastawów DW-160,00 zł

Zaświadczenie o zastawach osoby lub firmy zawiera informację czy podmiot (osoba lub firma) posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów. /Zaświadczenie zawiera pieczęcie sądowe niezbędne dla urzędu/.

Zaświadczenie o wpisie przedmiotu w Rejestrze DW-260,00 zł

zastaw rejestrowy na samochodzie

Zaświadczenie zawiera informację o danym przedmiocie czy jest wpisany w rejestrze zastawów np. czy jest obciążany (zastawiony) samochód, maszyna, inny pojazd, zapasy magazynowe.  /Zaświadczenie zawiera pieczęcie sądowe niezbędne dla urzędu/.

Odpis z Rejestru Zastawów DW-4  – 60,00 zł

Odpis z Rejestru Zastawów

Odpis zastawu zawiera dane o zastawie – podmiocie i należącego do niego zastawionego przedmiotu pod danym numerem zastawu RZ. /Dokument zawiera pieczęcie sądowe niezbędne dla urzędu/.

Uzyskanie numeru zastawu z Rejestru Zastawów DW-3  – 60,00 zł

Odpis z Rejestru Zastawów

Informacja o numerze zastawu w Rejestrze Zastawów (DW-3) – zawiera informacje o numerach zastawów należących do podmiotu – osoby lub firmy. /Dokument zawiera pieczęcie sądowe niezbędne dla urzędu/.