REGULAMIN

Regulamin określa informacje oraz zasady korzystania z serwisu w celu uzyskania dokumentów sądowych za pośrednictwem serwisu ZastawyRejestrowe.pl

USŁUGA

Usługi prowadzone przez serwis internetowy ZastawyRejestrowe.pl polegają na pobraniu odpisu lub zaświadczenia z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych – Sądów Gospodarczych prowadzących rejestr. Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełniony na stronie formularz zamówienia. Na podstawie podanych danych przez Zamawiającego generowany wniosek o wydanie zaświadczenia lub odpisu dostarcza się do Sądu. Uzyskane prawomocne dokumenty z Sądu rejestrowego są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia.

OPŁATY – koszty uzyskania dokumentów sądowych

Za zrealizowane zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie ZastawyRejestrowe.pl. Opłata zależy od rodzaju zamawianego dokumentu oraz formy wysyłki.

TERMINY

Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, natomiast realizacja następuję w godzinach pracy sądu w dni robocze.

Zamówienia realizowane są do godz. 14.00 dnia roboczego, w godzinach pracy sądu jeśli zostały opłacone. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego KORONAWIRUSEM – wirusem wywołującym chorobę COVID-19 i zamknięciem punktów bezpośredniej obsługi interesantów, wszelkie sprawy załatwiane są tylko korespondencyjnie. Termin realizacji zamówień zatem się wydłuży, gdyż jest uzależniony od obsługi większej ilości zgłoszeń i opóźnień w wydawaniu zaświadczeń. Po uzyskaniu dokumentu z sądu i nadaniu przesyłki zamówienie uznaje się za zrealizowane.

Serwis ZastawyRejestrowe.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania dokumentów z powodu awarii  systemu informatycznego sądu wydającego odpis, działania sądu oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Serwis ZastawyRejestrowe.pl nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego. Po opłaceniu zamówienia nie ma możliwości rezygnacji, gdyż jest to dokument sądowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie ZastawyRejestrowe.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz akceptacji Polityki Prywatności zgodnie z przepisami RODO.