Rejestr Zastawów Samochodów online

W serwisie znajdziesz przydatne informacje o rejestrze jakim jest Rejestr Zastawów Samochodów. Aby sprawdzić samochód, czy nie jest on wpisany do Rejestru Zastawów Sądowych wystarczy uzyskać zaświadczenie o zastawie. Jeśli samochód jest jest zakupiony na kredyt, to prawdopodobnie jest on objęty zastawem sądowym. Taki pojazd może być zastawiony np. pod zastaw kredytu lub spłaty wierzytelności – o tym wie tylko sprzedający, który może to ujawnić kupującemu lub to ukrywać.

Sprawdzenie w Rejestrze Zastawów przez Internet

Aby sprawdzić samochód czy jest objęty zastawem rejestrowym, należy wypełnić wniosek na zaświadczenie z rejestru zastawów. Do tego niezbędne są dane z dowodu rejestracyjnego czyli numer PESEL lub Regon właściciela pojazdu oraz numer VIN nadwozia lub podwozia pojazdu. Reasumując, jeśli samochód nie jest zastawiony na zaświadczeniu będzie informacja, że dany przedmiot nie figuruje w Rejestrze Zastawów. Wtedy mamy pewność, że pojazd nie został zastawiony na poczet kredytu.

Spradzenie samochodu w rejestrze zastawów
Rejestr Zastawów Samochodów

Podsumowując aby sprawdzić osobę lub firmę na podstawie numeru PESEL lub Regon należy zamówić  zaświadczenie z Rejestru Zastawów DW-1.

Ponadto aby sprawdzić samochód, maszynę, środki trwałe, zapasy magazynowe, udziały akcjonariuszy spółki należy zamówić zaświadczenie z Rejestru Zastawów DW-2.

zastaw rejestrowy na samochodzie

Szczegóły zastawu przedmiotu wpisanego do rejestru pod danym numerem zastawu można sprawdzić zamawiając Odpis z Rejestru Zastawów DW-4.

Odpis z Rejestru Zastawów

Zaświadczenie o zastawie rejestrowym

Sprawdzenie zastawu samochodu, przyczepy, pojazdu w Rejestrze Zastawów Samochodów!

Reasumując:

Rejestr Zastawów umożliwia sprawdzenie w Rejestrze Zastawów:

  • zastawu na pojeździe (samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, autobusu, ciągnika rolniczego, pojazdu specjalnego, przyczepy lub naczepy ponadto statku turystycznego – jachtu, samolotu.
  • sprawdzenie maszyny lub urządzenia w rejestrze (maszyna produkcyjna, budowlana, urządzenia pneumatyczne, linie produkcyjne,
  • zastawu rejestrowego na towarach magazynowych (sprawdzisz zapasy, środki trwałe),
  • zastawu objętego na akcjach i obligacjach.